1/5

Sanjung Sinar Resources adalah syarikat pemberi pinjam wang berlesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).